Polaroid Cosmo 550

Polaroid Turbo 450 – Distroller